Kragerø energi as

Viktig informasjon til våre kunder: Ny betalingsløsning ved betalingspåminnelse. Sendes ut på SMS, betal med kort, VIPPS eller faktura.

Kragerø Energi AS

– knytter folk sammen.
Virksomhetsområdene våre er nettvirksomhet og gatelys, og hovedoppgaven er å bygge og drifte energinettet på en optimal måte til det beste for våre kunder. Kragerø Energi AS har avdelinger som tar seg av både nettdrift, vedlikehold, planlegging, prosjektgjennomføring, lokalt EL-tilsyn og veilys. Selskapet har sitt utspring fra Kragerø kommunale elektrisitetsverk som ble opprettet i 1909. Vi ble et eget aksjeselskap i 1997, og er i dag et heleid datterselskap under Kragerø Energi Holding AS.

Fokus på service og samarbeid

Nettvirksomheten består i dag av drift, vedlikehold og bygging av nytt regionalt distribusjonsnett. Virksomheten er underlagt Norges vassdrags- og energidirektorats monopolkontroll (NVE). Gatelysvirksomheten driver entreprenørvirksomhet innen veibelysning, og utfører drift og vedlikehold av veilysanleggene ved riks- og fylkesveier i Nedre Telemark og Kragerø kommune.
Vi samarbeider også tett med velforeninger, idrettslag og det offentlige, og er behjelpelig med søknader og planlegging. Vår maskinpark med personlifter og servicebiler har utrustningen som trengs til å gi rask og sikker service til alle typer oppdrag.

Nyheter 

Strømstans Hestehagen 19.07.2021

Grunnet utskifting av transformator i nettstasjon 178 Hestehagen, vil våre kunder tilknyttet denne stasjon være uten strøm fra ca. 09.30 til ca.13.30.Anlegg må betraktes som spenningsførende også i tiden arbeidet pågår.

Feil Jomfruland

Det er en høyspentfeil på Jomfruland. Vi har nå fått inn det meste på Jomfruland. Men det er fremdeles feil på forsyningen mellom Hasselgården og Øytangen. Vi jobber med å finne årsaken. Dersom du har sett en mulig årsak, ta kontakt med Kragerø Energi AS. 02.06.2021....

Feil Jomfruland

Det er en høyspentfeil på Jomfruland. Vi har folk som jobber med å finne årsaken. Dersom du har sett en mulig årsak, ta kontakt med Kragerø Energi AS. 02.06.2021. Kl. 12:56