Pga ombygging av nettstasjon NS81 Rørvik Sag, vil noen av kundene oppleve strømstans mandag 31.08.2020 i perioden fra kl.10.00-15.00. Anlegget må betraktes som spenningsførende i utkoblingsperioden.