Pga ombygging av nettstasjon NS81 Rørvik Sag, blir det en strømstans idag, torsdag 27.08.2020, fra kl 10:00 i ca.40min. Anlegget må betraktes som spenningsførende i utkoblingsperioden.