Gatelys i Kragerø

Kragerø Energi Nett har funksjonskontrakt med Statens vegvesen, med driftsansvar på 5500 lyspunkter på alle riksveier og europaveier i nedre Telemark.

Ansvaret for gatelys har blitt gitt til Kragerø Kommune. Ved feil eller mangler på gatelys, ønske om nye gatelys eller lignende, ber vi deg kontakte Kragerø Kommune for dette. 

Ved kontakt til Kragerø Kommune, ber vi deg om å notere deg nummer på mast med gatelys som henvendelsen gjelder.

Kragerø Kommune kan nås på e-post her:

post@kragero.kommune.no

Eller telefonnummer: 35 98 62 00