Om Kragerø Energi AS

Kragerø Energi AS – en lokal aktør i Kragerø siden 1909.

Kragerø Energi AS består av

 • Ca 9200 nettkunder (3200 hytter)
 • 3 store trafostasjoner (Vafos, Holtane og Bråten) med et overliggende nett med spenninger på 66 og 132 kV
 • 3 koblingsstasjoner (Rønningbakken, Skarbomyr og Humlestad)
 • 375 nettstasjoner/mastearrangemente
 • Linjelengde distribusjon ca 318 km (linje, jord- og sjøkabel)
 • Linjelengde fordelingsnettet ca. 1006 km (linje, jord, sjøkabel)
 • 30 000 stolper
 • Distribusjonsnettets spenningsnivåer er på 230 V, 415 V, 1000 V, 11kV og 22 kV
 • Produksjonsandel i Svelgfoss Kraftstasjon som utgjør 15 GWh av totalt 510 GWh. (Eierandel 2,92 %)
 • Selskapet har av NVE fått beregnet en DEA-faktor på 103,4 %
 • Forvalter kommunens konsesjonskraft på 7,4 GWh

Gatelys

Vi prosjekterer, leverer, monterer og vedlikeholder alle typer lysanlegg for både offentlig og privat virksomhet. Vi har i dag 3 fast ansatte, med en omsetning på 5 millioner. Ansvaret for 2100 lyspunkter i Kragerø kommune.

Vi har funksjonskontrakt med Statens vegvesen, med driftsansvar 5500 lyspunkter, på alle riksveier og europaveier i nedre Telemark. Vi samarbeider tett med velforeninger, idrettslag, det offentlige og er behjelpelige med søknader og planlegging. Vår maskinpark med personlifter og servicebiler er spesialutrustet til å gi rask og sikker service til alle oppdrag.

Vi er totalleverandør til alle belysningsanlegg som for eksempel: idrettsbelysning‚ veibelysning‚ parkbelysning‚ fasade og dekorbelysning‚ ledelys til båttrafikken i Kragerøskjærgården‚ ledbelysning og intensivbelysning i fotgjengerfelt.

Historien om Kragerø Energi AS

Forberedelsene for dannelse av Kragerø kommunale Elektricitetsverk begynte like før århundreskiftet, i 1898. Beslutningen om opprettelse av et kommunalt elektrisitetsverk ble fattet den 7. august 1909. De første elektriske anleggene kom i ordinær drift den 1. mai 1910. Kragerø kommunale som kom i drift i 1910 omfattet bare Kragerø by. Etterhvert begynte også de omliggende kommuner å arbeide med dannelsen av egne elektrisitetsverk.

Les mer om historien på Kragerø Energi Holding