Kragerø energi as

Velkommen til Kragerø Energi AS

Kragerø Energi AS

– knytter folk sammen.
Virksomhetsområdene våre er nettvirksomhet og gatelys, og hovedoppgaven er å bygge og drifte energinettet på en optimal måte til det beste for våre kunder. Kragerø Energi AS har avdelinger som tar seg av både nettdrift, vedlikehold, planlegging, prosjektgjennomføring, lokalt EL-tilsyn og veilys. Selskapet har sitt utspring fra Kragerø kommunale elektrisitetsverk som ble opprettet i 1909. Vi ble et eget aksjeselskap i 1997, og er i dag et heleid datterselskap under Kragerø Energi Holding AS.

Fokus på service og samarbeid

Nettvirksomheten består i dag av drift, vedlikehold og bygging av nytt regionalt distribusjonsnett. Virksomheten er underlagt Norges vassdrags- og energidirektorats monopolkontroll (NVE). Gatelysvirksomheten driver entreprenørvirksomhet innen veibelysning, og utfører drift og vedlikehold av veilysanleggene ved riks- og fylkesveier i Nedre Telemark og Kragerø kommune.
Vi samarbeider også tett med velforeninger, idrettslag og det offentlige, og er behjelpelig med søknader og planlegging. Vår maskinpark med personlifter og servicebiler har utrustningen som trengs til å gi rask og sikker service til alle typer oppdrag.

Nyheter 

Planlagt strømstans (ns81 Rørvik sag)

Pga ombygging av nettstasjon NS81 Rørvik Sag, vil noen av kundene oppleve strømstans mandag 31.08.2020 i perioden fra kl.10.00-15.00. Anlegget må betraktes som spenningsførende i utkoblingsperioden.

Planlagt strømstans (ns81 Rørvik sag)

Pga ombygging av nettstasjon NS81 Rørvik Sag, vil noen av kundene oppleve strømstaner fredag 28.08.2020 i perioden fra kl 08:30-16:00. Anlegget må betraktes som spenningsførende i utkoblingsperioden.

Planlagt strømstans (NS81 Rørvik Sag)

Pga ombygging av nettstasjon NS81 Rørvik Sag, blir det en strømstans idag, torsdag 27.08.2020, fra kl 10:00 i ca.40min. Anlegget må betraktes som spenningsførende i utkoblingsperioden.