Kragerø energi as

Viktig informasjon til våre kunder: Ny betalingsløsning ved betalingspåminnelse. Sendes ut på SMS, betal med kort, VIPPS eller faktura.

Kragerø Energi AS

– knytter folk sammen.
Virksomhetsområdene våre er nettvirksomhet og gatelys, og hovedoppgaven er å bygge og drifte energinettet på en optimal måte til det beste for våre kunder. Kragerø Energi AS har avdelinger som tar seg av både nettdrift, vedlikehold, planlegging, prosjektgjennomføring, lokalt EL-tilsyn og veilys. Selskapet har sitt utspring fra Kragerø kommunale elektrisitetsverk som ble opprettet i 1909. Vi ble et eget aksjeselskap i 1997, og er i dag et heleid datterselskap under Kragerø Energi Holding AS.

Fokus på service og samarbeid

Nettvirksomheten består i dag av drift, vedlikehold og bygging av nytt regionalt distribusjonsnett. Virksomheten er underlagt Norges vassdrags- og energidirektorats monopolkontroll (NVE). Gatelysvirksomheten driver entreprenørvirksomhet innen veibelysning, og utfører drift og vedlikehold av veilysanleggene ved riks- og fylkesveier i Nedre Telemark og Kragerø kommune.
Vi samarbeider også tett med velforeninger, idrettslag og det offentlige, og er behjelpelig med søknader og planlegging. Vår maskinpark med personlifter og servicebiler har utrustningen som trengs til å gi rask og sikker service til alle typer oppdrag.

Nyheter 

Strømstans 01.06.2021 – NS180 Yrkesskolen

På grunn av arbeid på lavspent linje blir det en strømstans 01.06.2021 fra kl. 09:00 i ca. 4 timer. Anlegget må betraktes som spenningsførende i utkoblingsperioden

Strømstans – NS311 Østre Arøy

På grunn av utskifting av transformator i nettstasjon NS311 Østre Arøy, blir det en strømstans onsdag 19.05.2021 fra kl. 09:00 i ca. 6 timer. Berørte nettstasjoner er NS77 Østre Buholmen, NS310 Arøysundet, NS311 Østre Arøy, NS 158 Store Skrue og NS209 Mosholmen....

Strømstans 29.03.21

Pga. feil på linje har østre øydistrikt hatt utkobling, alle kunder skal ha strømmen tilbake. Med hilsen Kragerø Energi AS ..